CENTRO BOLUETA IKASTEGIA

C/Sagarmínaga, 50

48004 BILBAO

 

Tfno: 944598787

complementaria.bolueta@grupopenascal.com

 boluetaikastegia.hezkuntza.net

BIDERATUZ PROGRAMA

Ikasleei erantzuteko zeinetan larritasuna portaeran eta euren arazoetan  pentsarazten du arazo psikiatrikoak daudela, proposatzen da ESKOLATZE OSAGARRIKO PROGRAMEn garapenean DBH ikasten duten ikasleentzat zailtasunarekin batera gizarte giroan eta zaitasun handiarekin egokitze aldera ikastetxean, erreserban hamar postu  espezifiko arazo larria dauketan ikasleentzat portaerari dagokionez buru-osasun arazo batetik datozelarik.

Zera da, eskakizun maila aprobetxatuz curriculumean  non oinarritzen baitira  programok, abiapuntu dutelarik egiazko curriculum maila ikaslearena, metodologíarik parte-hartzailerik handiena oinarrituta lantegiko praktikan eta laguntzarik pertsonalizatuena, sartzea eta sarraraztea  programan bertan laguntza buru-osasunerako zenbait ikaslerengan behar dutenak euren diagnóstikoagatik, bertan sartuz esku-hartze terapeutikoa, horrela sortuz oroz guztizko laguntzako programa bat GIZARTE- HEZKUNTZA- OSASUN arloan. Zerean datza, sartu beharrari eusten diote taldearen barruan, eta laguntza terapéutikoa ere jasotzen dute, norbanakoa eta   pertsonala eta baita taldeko terapia ere ahalbidetzen zaie.

 


 

 

(Klika egin dokumentura sartzerako)

BIDERATUZ Programako Informazioa

 

 

 
 
Eskaera

Eskolatzeko programa osagarrietarako eskabideaz gain, honako agiri hauek bete beharko dituzu eta Partzuergoari entregatu (idazkaritza@osabidepartzuergoa.org).
 

 

(Bidali dokumentazioa helbide honetara: idazkaritza@osabidepartzuergoa.org, eta adierazi BIDERATUZ gaian)

- I Eranskina. Familiaren eskabidea

- II Eranskina. HPBko Aholkularitzaren Txosten Eredua

- Ikastetxeko Txosten psikopedagogiko Eredua


ESKADIBEAK AURKEZTEKO EPEA: 2024ko ekainean 

 

 
Eskaera

Eskolatzeko programa osagarrietarako eskabideaz gain, honako agiri hauek bete beharko dituzu eta Partzuergoari entregatu (idazkaritza@osabidepartzuergoa.org).