Lehiaketa: “Galdera bat daukat…”  -  2023-2024

1- Justifikazioa

 

Bizkaiko Osabide Hezkuntzarako Partzuergoak, gizarteratzera eta hezkuntzara bideratutako esperientziak garatzen laguntzeko eta laguntzeko eginkizunarekin bat etorriz, eta Eskolatze Osagarriko Programen garapenean metodologia berritzaile eta ikasleen ezaugarrietara egokitua izateak duen garrantziaz jabetuta, lehiaketa honetarako deialdia egiten du, ikaskuntza-proiektu integratuak osatuko dituzten material didaktikoak prestatzeko.

 

2- Helburuak

 

Lehiaketan parte hartzen duten proiektuen araberako lanaren helburu orokorra ikasleei beren jakin-minetik sortutako galderak egiteko eta erantzunak bilatzeko behar dituzten trebetasunak eskuratzen laguntzea da. Proiektuen araberako lanaren bidez, ikasleak ezagutza berriak eskuratzeaz gain, prozesu osoan inplikatuta sentitzen da, plangintzatik ebaluaziora arte. Hori guztia ikasgelako giroan, non komunikazioa eta hezkuntza-elkarreragina (ikasle-ikaslea eta irakasle-ikaslea) diren gakoak.

 

Helburu nagusitik haratago, bigarren mailako helburu hauek ezar daitezke:

 

 • 1. Hezkuntza-komunitatearen gaitasuna eta sormena motibatzea, bultzatzea eta sustatzea, Eskolatze Osagarriko Programetan hezkuntza-kalitatea hobetzera bideratutako ikaskuntza-proiektu integratuak diseinatu, garatu eta ezartzeko.

 • 2. Ikaskuntza-proiektu integratuak sustatzea eta zabaltzea, berrikuntza-prozesuak sortzeko, elkarlaneko eta lankidetzako ikaskuntza sustatzeko eta ikasleen ezaugarrietara egokitutako metodologiak garatzeko bitarteko gisa.

 • 3. Eskolatze osagarriko programak ematen dituzten ikastetxeen arteko harremana eta jardunbide egokien trukea sustatzea eta erraztea.

 

3- Printzipio didaktikoak

 

Hauek dira "Galdera bat daukat" lehiaketan aurkeztutako proiektuak gidatu behar dituzten printzipio didaktikoak:

 

 • Ikaskuntza esanguratsua: ikaslearen aurretiazko ezagutzetatik abiatzen da une oro. Ezagutza berriak modu substantiboan txertatzen dira ikaslearen egitura kognitiboan. Hori lortzeko, ikasleak aurrez ikasitakoekin lotu behar ditu ezagutza berriak. Eduki berria atxikitzea errazten du, eta erakusten ari zaiona ikasteko interesa izan dezan laguntzen du.

 • Ikerketa bidezko ikaskuntza: (metodo zientifikoa): ikerketa zientifikoko metodoen bidezko ikaskuntza errazten du, eta arazo sozialak ebazteko gaitasuna garatzen du, ikerketa eta arrazoiketa logikoaren bidez.

 • Ikaskuntza kooperatiboa: ikasleek elkarlanean lan egiten dute, ikasle bakoitzak bere lanean eta gainerakoetan interesa izan dezan. Ikaslearen ikaskuntza errazteaz eta eskola-errendimendua hobetzeaz gain, ikasgelan eta ikaskideekin lankidetzan aritzeko estrategiak eta trebetasunak irakasten ditu, eta errespetua, laguntza eta lankidetza sustatzen ditu. Ikasleak badaki bere arrakasta pertsonalak lagundu egiten diela ikaskideei berea lortzen. Ikaskuntzako egitura kooperatiboen printzipioa lidergo demokratikoa da: ikasleei planak elkarrekin egiteko aukera ematen zaie, beren arazoak eztabaidatzera bultzatzen dira, ahozko komunikazioa sustatzeko teknikak erabiltzen dira eta taldearen batasuna areagotzen da.

 • Ikaskuntza globalizatua: ikaskuntza esanguratsua lortzeko, komenigarria da ikuspegi globalizatua izatea, irakaskuntza-prozesuaren aurrean jarrera gisa. Ikuspegi globalizatuak berekin dakar irakaskuntzaren edukiak aurkeztea, haien arteko harremanak nabarmenduz eta ikaslearen ohiko testuinguruarekin edo beste testuinguru esanguratsu batekin lotuz. Esperientzia global batetik abiatuta, pixkanaka-pixkanaka hurbilketa metodikoagoa, analitikoagoa eta zatikatuagoa sartzen ari da, multzoa berriro hartu arte, arian-arian sakonduz.

 • Ingurunera irekitako eskola: eskolaren eta gizartearen arteko harremanaz ari da. Eskola irekia sortzea proposatzen dugu, komunitatea hezkuntza-prozesuaren parte izan dadin, eta eskola komunitateko gainerako kideen, haien errealitatearen, arazoen eta konponbideen partaide dela senti dadin.

 

 

4- Lehiaketaren oinarriak

 

 1. 1. Lehiaketaren helburua da 2023-2024 ikasturtean ikasgelan gauzatutako ikaskuntza-proiektu integratu onenak saritzea eta ezagutaraztea.

 2.  

 3. 2. 2023-2024 ikasturtean Bizkaiko Lurralde Historikoan Eskolatze Osagarriko Programa batean diharduten irakasle eta ikasle guztiek parte hartu ahal izango dute. Talde bakoitzak gutxienez irakasle bat eta bost ikasle izango ditu.

 4. Proiektua edozein curriculum-arlotan kokatuko da, bi arlo edo gehiago bertan integratzen saiatuz, eta ikasgelan inplementatu eta esperimentatu beharko da.

 5. Proiektuek jatorrizkoak izan beharko dute, eta ez dira sarituak edo argitaratuak izan beharko.

 6.  

 7. 3. Lehiaketan parte hartzeko, ikastetxe bakoitzak bi lan aurkeztu behar ditu:

 8.  

 9. a) 20 orrialdeko txostena, honako egitura honekin:

 • - Izenburua (lanaren azala).

 • - Aurkezpena (helburuak eta zein arlotan edo arlotan txertatzen den barne).

 • -  Garapena.

 • - Esperimentazioa ikasgelan.

 • - Esperientziaren ebaluazioa. Planteatutako helburuen lorpen-maila.

 • - Erreferentziak, hala badagokio.

 •  

 • b) 5 minutu inguruko bideo bat, ikasgelan egindako lana deskribatzen eta laburbiltzen duen aurkezpen batekin.

 

 1. 6. Proiektuak ebaluatzeko, honako elementu hauek hartuko dira kontuan:

 • a. Originaltasuna.

 • b. Koherentzia tematikoa eta sakontasuna.

 • c. Metodologia berritzailea.

 • d. Arloak integratzea.

 • e. Ikasleekin parte hartzeko lan-metodologia.

 • f. Ikasleek egindako lanen eta lorpenen kalitatea.

 • g. IKTak erabiltzea.

 • h. Proiektuan motibazioa eta inplikazioa sustatzeko gaitasuna.

 

 1. 7. Lehiakideek txostenaren kopia bat (Word edo pdf formatua) eta bideoa bidaliko dituzte posta elektroniko batean, honako hauek adierazita: lanaren izenburua, ikasle eta irakasle parte-hartzaileen izen-abizenak, zein ikastetxetakoak diren, ikastetxearen izena, helbidea eta telefonoa, eta posta elektroniko bat eta harremanetarako telefonoa. Posta elektronikoaren izenburua GALDERA BAT DAUKAT LEHIAKETA + IKASTETXEAREN IZENA izan behar da. Lanak helbide elektroniko honetan entregatuko dira: idazkaritza@osabidepartzuergoa.org

 2.  

 3. Oharra: lehiaketan parte hartzeko ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea; nahikoa da txostena eta bideoa epemuga baino lehen entregatzea.

 

 1. 8. Lanak jasotzeko azken eguna 2024ko maiatzaren 17a izango da.

 

 1. 9. Lanak sariak banatzeko gala batean aurkeztuko dira 2023-2024 ikasturtearen amaieran, Bilbon. Eguna, lekua eta ordua behar besteko aurrerapenaz jakinaraziko zaizkie parte hartzen duten ikastetxeei. Galan, ikasleek, irakasleak lagunduta, beren lanak aurkeztuko dizkiete epaimahaiari eta bertaratutako publikoari. Topaketa horretan bertan, Bizkaiko Osabideo Hezkuntzarako Partzuergoak ikastetxe irabazleen berri emango du, eta sariak banatuko dira.

 

 1. 10. 1.500 €-ko zenbateko finkoa erabiliko da aurkeztutako ikastetxe eta proiektu guztien artean ekitatez banatzeko, baldin eta, epaimahaiaren irizpidearen arabera, eskatutako gutxieneko kalitatea eta originaltasuna badute. Gainera, 500 euroko aipamen eta sari berezia emango zaio, epaimahaiaren iritziz, kalitateagatik nabarmentzen den proiektuari. Sariaren zenbateko ekonomikoa ikastetxeko helburu didaktikoak bideratuko da (eskola-materiala erostea, gelako irteerak, eskolaz kanpoko ekitaldiak...). Lehiaketa hutsik gera daiteke. 

 

 1. 11. Lehiaketara aurkeztutako lanen eta epaitzaren ebaluazioaz arduratuko den epaimahaia Partzuergoko Gobernu Batzordeko hiru kidek osatuko dute, edo haiek eskuordetzen dituztenek.

 

 1. 12. Lehiaketa ebazteko azken eguna 2024ko maiatzaren 24a izango da.

 

 1. 13. Bai proiektu irabazlea bai gainerako proiektuak Bizkaiko Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoak argitaratu eta jakinaraziko ditu bere web orrian (www.osabidepartzuergoa.org) eta/edo egoki deritzon moduan eta formatuan, eta horien gaineko eskubide guztiak gordeko dira, egileen eskubideak eta onurak mugatu gabe.