GIZARTE-, HEZKUNTZA-, OSASUN-ESKU HARTZE PROGRAMA ESKOLA-INGURUAN PORTAERA LARRIAK DITUZTEN IKASLEENTZAT PORTAERA ERREGULATZE ALDERA GIZARTE ETA  OSASUN MENTALEKO ARAZOEKIN DAUDELARIK: "PROGRAMA OSATUZ"

Programaren deskribapena eta helburuak

Osatuz Programaren xedea da Bizkaiko ikastetxeetako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak artatzea, portaera arautzearekin edo autoerregulazio emozionalarekin. Askotan, egoera horiek arazo sozialekin edo osasun mentalarekin lotzen dira. Programan parte hartzeak esan nahi du ikastetxera psikologo terapeuta bat joaten dela astean bost orduz, ikasturte oso batean. Profesional horren ardura izango da parte hartzen duten ikastetxeetan esku-hartze integraleko plan bat ezartzea, adingabearen beharrei erantzuteko, familiarekin, ikastetxeko profesionalekin eta kanpoko beste zerbitzu batzuekin koordinatuta. Programan parte hartzen duen ikasleari banakako arreta terapeutikoa eskaintzeaz gain, Osatuz Programaren helburua da eskolak zentro integratzaile bihurtzea, Bizkaiko haur eta nerabeen premia hezitzaile, pertsonal, emozional eta sozialei erantzuteko gai izan daitezen.

Larritasunagatik edo inguruabar pertsonal, familiar edo sozial jakin batzuengatik kasuaren jarraipena eta amaiera malguagoa eta pixkanakakoa egitea beharrezkoa den kasuetan, esku hartzeko aldia bigarren ikasturtean luzatzea erabaki daiteke, astean bi orduko moduluetan.

 

Programan parte hartzea

Osatuz programan parte hartu nahi duten Bizkaiko Lurralde Historikoko ikastetxeek ekainaren 1etik 30era bitartean bidali behar diote eskabidea Bizkaiko Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoari. Bete beharreko dokumentazioa, egin beharreko kudeaketak edo programan onartzeko irizpideak Partzuergoaren webguneko dagokion atalean zehaztuta daude.

 

OSATUZ PROGRAMA

PROGRAMAREN ESKAERA