GURE BALIOAK

  

      Zuzentasuna: Berdintasuna bilatzeaaniztasunaren aitortzatik aurrera (desberdintasun zuzenak sustatzea oinarrizko berdintasuna lortze aldera – gehiago ematea gehien behar duenari). Arreta berezia lagunik zaurgarri edo kaltetuenei, arriskugarrienak baitira baztertze-egoerei eta behartsuenak hezkuntzarako, gizarte inguru egokitu baterako eta kalitaterako (baztertze familiar eta soziala, pobrezia, gutxiengo sozial edo etnikoak …)

 

      Sartzea: Ezlaguntza ikuspuntu batetik, ezpada bilatzen dugu pertsonaren garapen integrala, parte hartzea, inplikazioa eta protagonismoa sustatuzberaren hil edo biziko proiektuan, lagun guztien berdintasunezko sartzea lortzeko xedez.

 

      Erakundeen arteko lankidetza: arreta koherente, antolatu eta integral bat emateko asmoz, eta horrek erraztu beharra dauka babesik gabeko egoerak aurkitzea eta esku hartze eraginkorrak gauzatzea.

 

      Zerbitzu jarrera: erakunde garahainbat lagunen zerbitzura. Gure programaeta proiektuek gizarte hezkuntza dute helburu, eta eginkizun horrek orientatu nahi ditu zaurgarritasun egoeran dauden haur, nerabe eta gazteak zuzentasun, justizia, erantzukizun, eraginkortasun, zintzotasun eta begirune asmoen pean.

 

      Inplikazioa (inplikazio soziala, bokazioa, gizarte-sentsibilizazioa): inplikatu egiten gara aintzat hartzen dugulako, motibatzen gaituelako, eta adorea ematen digulako hezkuntza eta gizarte egoerak artatu eta hobetzeko xedez eta bokazioz pertsonarik zaurtuenen dagokienez. Eta betiere eusten diogu irekitze jarrera batigure inguruko premia berriei begira.

 

      Konpromiso etakoherentzia: Konpromisoa da balio zabalaeta uzten digu gauzak egiten beste lagunekin batera, segurtasuna eta konfiantza dakarkigu betetzean eta ikaskuntza ekarri ohi digu gauzatzerakoan. Balio horrek zentzu handiagoa eskuratzen du gure konpromisoa (nahi duguna) eta jarduera (egiten duguna) lerroan daudenean gure hitzaldiarekin (zer garen diogunean). Gure konpromisoa harremanetan dago laguntzerik gehien behar duten pertsona eta taldeekin, baztertze arriskutan dauden eta arreta handiagoa behar dutenekin batera.

 

      Hurbiltasuna: berotasuna, enpatia. Solasaldi bat dugu hizpide, eta hainbat foro eta harreman gunetan egotea; atsegingarria izan behar du, zaindua, eskuragarria eta zuzena, laguntzeko prest, era eraginkorrean entzuteko, interesduna eta egokitua egoera bakoitzerako.

 

      Erantzun profesionala:  eraginkorra, aditua eta ikerketa zientifikoen barruan.

 

      Pertsonagan zentratua: Horri buruz diogugure jarduera zentratzeajaso behar duten pertsona eta taldeetanerapertsonalizatu eta integralean. Hezkuntza esku hartzeak izan behar du esku hartze globala, integrala pertsonaren alderdi guztiei, eta ez daukagusoilik zentratzerik curriculum edo akademi alderdietan. Lagunen portaerak ulertu beharra daukagu ikuspuntu global batetik eta ulermen sistematiko horretatik erabakia hartu elkarren artean.